สมใจ sb บริการรับส่งสินค้า

บริการรับ-ส่งสินค้า จากกรุงเทพฯไปยัง 16 จังหวัดภาคเหนือ
บริษัท เอสบี สมใจ ขนส่ง จำกัดเงื่อนไขการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์
-บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ กรณีพัสดุภัณฑ์เสียหายหรือสูญหาย ตามขอตกลง เมื่อชำระค่าบริการตามใบเสร็จ
-ไม่รับฝากสิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุอันตราย หรือสิงที่เป็นภัยต่อสังคม
-เมื่อฝากส่งพัสดุภัณฑ์แล้ว กรุณาให้ผู้รับปลายทางติดต่อรับพัสดุภัณฑ์ภายใน 7 วัน
-บริษัทใช้รถกระบะตอนเดียวติดรั้ว ไม่สามารถรับฝากสิงของที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ได้
-เพื่อความสะดวกกรุณาใส่ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งและผู้รับ
สินค้าต้องมีขนาด ตั้งแต่ 0-2เมตร มากนี้ ต้องดูความเหมาะสม สามารถติดต่อต้นทางรับสินค้าได้ที่เบอร์
หัวลำโพง 02 222 5072, 081 171 3690 บางนา 08 4434 9583, 09 2403 2407 พุฑธมณฑล 08 9077 1004

ที่มา SBSomjaiTransport

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่