เดอะ ลีเจ้นท์ เทควันโด

 THE LEGEND TAEKWONDO
เปิดสอนเทควันโดตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
เหมาะกับน้องๆที่อยากฝึกการต่อสู้ ป้องกันตัว ผ่านบทเรียนสนุกๆมากมาย

คลาสนักเรียน
 ฝึกการป้องกันตัว ใครโดนแกล้งบ่อย ต้องมีติดตัว
 เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกาย และจิตใจ
 ฝึกระเบียบวินัย และ สมาธิ
 ฝึกการอยู่ร่วมกับสังคม และ การแบ่งปัน
แก้ปัญหาเด็กติดเกม ติดมือถือ
กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก

คลาสนักกีฬา
 ต่อยอดเด็กๆสู้การแข่งแข่งในทุกระดับ
ฝึกเทคนิคใหม่ๆและหลายหลากสำหรับการแข่งขัน
 เหนือไปอีกขั้นของการฝึกความอดทนทางด้านร่างกายและจิตใจ

สถานที่ตั้ง : หลัง GO GYM กาดทรัพย์ทองคำ สี่แยกข่วงสิงห์

ที่มา facebook.comThe-Legend-Taekwondo-284488249140943/

กิจกรรมในเชียงใหม่