คลินิกสวนดอกการแพทย์ 1 (สาขาหางดง-สันป่าตอง) (น.พ.เพทาย เตโชฬาร)

กิจกรรม