คลินิกสวนดอกการแพทย์ 1 (สาขาหางดง-สันป่าตอง) (น.พ.เพทาย เตโชฬาร)
นพ. เพทาย เตโชฬาร
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่