คลินิกหมอสักกาเดช

ผศ.ดร.นพ.สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ  เฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญข้อเข่า สะโพกเสื่อม
คลินิกเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลมหาราชฯเชียงใหม่

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่