แอลเอสจีเฟิร์ส L.S.G รักษาความปลอดภัย


บริการงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ
บจก.แอลเอสจีเฟิร์ส ได้เปลี่ยนชื่อจาก บจก.แอลเอสจีเซฟตี้กรุ๊ป ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การอำนวยการของ
ดาบตำรวจ ณรงค์ฤทธิ์  อรมณี และทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานด้านรักษาความปลอดภัย ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ประกอบด้วยนักธุรกิจรุ่นใหม่ ตำรวจ และทหาร จากแนวคิดที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย แล้วไม่เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งบริษัทต่างๆ จะพบปัญหาเกี่ยวกับการขาดบุคลากร พนักงานที่ได้ไม่มีคุณภาพ และขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่
จึงทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ดังนั้นจากการประเมินสภาวะการปัจจุบันที่มีอัตราว่างงานสูง ทำให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีความปลอดภัย จึงร่วมกันก่อตั้ง บจก.แอลเอสจี เซฟตี้กรุ๊ป ขึ้นมา โดยต้องการให้พนักงาน รปภ.
มีค่าจ้างและสวัสดิการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และด้วยเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุ้มค่ากับเงินที่ท่านได้จ่ายมา

ที่มา lsgsafetygroup.com

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่