ใช้แพทย์คลินิก(หมอใช้)

นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ

เครือข่ายประกันสังคม

ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกันตน
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาล ทุกครั้งที่รับบริการ
2. รับบริการที่โรงพยาบาลนครพิงค์ตลอด 24 ชั่วโมง และสถานพยาบาลในเครือข่ายในช่วงเวลาปฏิบัติงาน ของแต่ละสถานสถานพยาบาลกำหนด
3. โรคที่เกินขีดความสามารถบางโรค ผู้ประกันตนจะได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีความสามารถสูงกว่า (ต้องอยู่ในดุลวินิจของแพทย์) โดยโรงพยาบาลนครพิงค์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
4. มีปัญหาในการรับบริการ หรือต้องการข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อ
ศูนย์ประสานสิทธิ์ ห้องเบอร์ 1 โทร. 0-5399-9239 หรือ 059-999200 ต่อ 115

รายชื่อคลินิกในเครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

ใช้แพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง  นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ
ถนนสันทราย - ป่าเหมือด หลังตลาดสามแยกสันทราย
โทร. 0-5349-2371
จันทร์-ศุกร์  17.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์  09.00-12.00 น.

ที่มา nkp-hospital.go.th

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่