การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
บริการติดต่อ/ลิงค์
Call Center1662
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
0-5323-3479 , 0-5323-3480
, 092-2245470
FAX0-5325-2272
Facebook
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
EmailPrasatP@pwa.co.th
Line IDpwachiangmai
ขอใช้น้ำประปาฟอร์มออนไลน์ขอใช้น้ำประปา
ร้องเรียนฟอร์มร้องเรียน
PWA Live Chat
contact1662.pwa.co.th
PWA
บริการช่วยเหลือ
pwa.co.th/faq
ตรวจสอบค่าน้ำ
checkwater.pwa.co.th/login

*Drivethrought บริการวันที่ 15-22 ของทุกเดือน เวลา 8:30-12:00

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่