อีวีเอแอร์
บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER  BKK
02-3027288
TEL. เชียงใหม่
052-135-200
FAX ฺBKK
66-2-3027399
Website evaair.com
สายด่วนฝ่ายบัตรโดยสาร/สำรองที่นั่ง +66-2-3027288
หมายเลขแฟกซ์ฝ่ายบัตรโดยสาร
+66-2-3027399
หมายเลขแฟกซ์ฝ่ายสำรองที่นั่ง
+66-2-3027399
ดาว์นโหลด APPS
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่