ซุปเปอร์เซอร์วิส เอส พลัส (ป่าแดดเซอร์วิส)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
 • ถนนป่าแดดเหนือ ตำบลป่าแดด  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • -----------
  • สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว
 • http://www.supersexpress.com...
 • ซุปเปอร์เซอร์วิส เอส พลัส (ป่าแดดเซอร์วิส)
 • #ส่งพัสดุ #ไปรษณีย์ทุกประเภทจุดรับชำระเงินค่าน้ำ #ค่าไฟฟ้า #สินเชื่อ #รับฝากโอนเงินเข้าบัญชีทุกสถาบัน #พ.ร.บ.ประกันภัย #ส่งจดหมาย #บริการส่งธนาณัติ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7544488, 98.9895562   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ลักษณะของธุรกิจ
  บริการหลัก
  – รับฝากส่งงานพัสดุทุกที่ทั่วไทย และต่างประเทศ
  บริการเสริม
  – จุดรับชำระเงิน  (ค่าน้ำ ไฟฟ้า สินเชื่อ บัตรเครดิต ฯลฯ)
  – จำหน่ายสินค้าอาหารเสริม  เป็นช็อปสินค้า TV-Direct , I-Shopping  และอื่นๆในอนาคต

  บริษัท ซุปเปอร์ เอส เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจวางระบบงานรับส่งพัสดุ และ จุดรับชำระเงิน  รวมทั้งจำหน่ายสินค้า โดยพัฒนาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารการจัดการ ไม่เพียงทำงานได้สะดวกเท่านั้น แต่สามารถบริหารช่องทางทำธุรกรรมได้หลากหลาย อีกทั้งยังสรุปยอดบัญชี โดยแยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนด้วย

  เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2550 ได้ขยายเครือข่ายเกือบ 200 สาขา และ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มอีกมาก อาจเป็นเพราะว่าธุรกิจนี้ตอบสนองความต้องการของตลาด และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

     ในปลายปี 2559 บริษัทฯมีนโยบายในการมุ่งเน้นงานจัดส่งพัสดุมากขึ้น โดยมีการสำรวจ และ เก็บสถิติลูกค้าที่มาใช้บริการ พบว่าในการฝากส่งพัสดุมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน และมูลค่าการตลาดมากกว่างานบริการอื่นๆ ใน Shop  ของ Super S. Center

      จึงได้เริ่มศึกษางานด้านนี้อย่างจริงจัง  ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งของผู้ประกอบการด้านนี้ กำหนดยุทธศาสตร์ ด้านการตลาด และ การให้บริการ ของ Super S. Express โดยมุ่งเน้นงานรับฝากพัสดุเป็นงานหลัก มีบริการไปรับพัสดุถึงสำนักงาน ร้านค้ารายย่อย ร้านค้าปลีก หรือ ผู้ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ต้องการใช้บริการของเรา  ในปี 2561 Super S. Express มีโครงการขยายสาขาทุกจังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

  ที่มา supersexpress.com


กิจกรรม