ตัดผมชาย หน้าวัดนันทราม  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล