ฟาร์ม่าช้อยซ์ (สาขา สันกลาง)


ฟาร์ม่าช้อยซ์ เป็นศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพแบบครบวงจร เปิดให้บริการทางด้านการจำหน่ายสินค้า และการให้คำแนะนำปรึกษา มานานกว่า 30 ปี โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในด้านความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือขององค์กร และคุณภาพทางด้านวิชาการของบุคลากร

การทำธุรกิจบนพื้นฐานของความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ความสมเหตุสมผลในด้านราคาและคุณภาพสินค้าต่อลูกค้า ความผูกพันแบบครอบครัวของสมาชิกทุกฝ่ายในองค์กร จนถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ จึงทำให้สามารถเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน

REF เกี่ยวกับเรา - Pharma Choice


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่