กานต์คลินิกเวชกรรม  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
 • ถนนเชียงใหม่-แม่ริม [1001] ตำบลริมใต้  อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180
 • -----------
  • สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว
 • กานต์คลินิกเวชกรรม
 • #รักษาโรคผิวหนัง #ปัญหาสุรายาเสพติด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.9165230, 98.9435286   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  กานต์คลินิก เปิดบริการ คลินิกเวชกรรม รักษาผิวหนัง ตรวจโรคทั่วไป และปรึกษาและรักษาปัญหาผู้ติดสุรา บุหรี่ ยาเสพติด มีแพทย์ประจำให้คำปรึกษา และรักษา ผศ. นพ. จำนง ดูแลโรคทั่วไป โรคนรีเวชฯ:โรคผู้หญิง ผศ. พ.ญ. พัฒนวดี ดูแลเรื่องผิวหนัง ดร. นพ. กนก ดูแลเรื่อง บุหรี่ สุรา ยาเสพติด
  ------------------------------------------------------
  โซน - อาคารพาณิชย์
  เปิด : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
  หยุด : ทุกวันอาทิตย์
  เวลา : 10.00-20.30 น.
  สอบถามข้อมูล
  โทร 053-297-050

  ที่มาfacebook.com/maerimplaza


กิจกรรม