วิสดอมแอร์เวย์ เคาน์เตอร์ Wisdom Airways(สนามบินเชียงใหม่)
 • ชั้น 1 สนามบินเชียงใหม่ (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ถนนมหิดล (ท่าอากาศยานเชียงใหม่) ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-904880 ,097-0953626
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://wisdomairways.com...
 • วิสดอมแอร์เวย์ เคาน์เตอร์ Wisdom Airways(สนามบินเชียงใหม่)
 • #จองตั๋วไทยวิสดอมแอร์ #จองตั๋วเครื่องบิน #เคาน์เตอร์สนามบินเชียงใหม่ #ขึ้นเครื่อง #เคาน์เตอร์สนามบิน #เคาน์เตอร์สนามบินเชียงใหม่ #บินไปปาย #บินไปแม่ฮ่องสอน #บินไปน่าน
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7699845, 98.9680525   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  เวลาเช็คอิน
  ผู้โดยสารสามารถฝากโหลดสัมภาระ/ตรวจสอบเอกสารการเดินทางเคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 1.30 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
  และเคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ 30 นาทีก่อนเวลาเดินทาง ประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 10 นาที ก่อนเวลาเดินทาง


  การเดินทางโดยเครื่องบินสามารถทำได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายลดลงมาก หากเทียบกับสมัยสิบปีที่แล้ว เนื่องจากการแข่งขันด้านการตลาดของสายการบินหลากหลายเชื้อชาติที่เปิดให้บริการมากขึ้น ทั้งยังทำให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการให้ถูกอกถูกใจลูกค้า ถือเป็นข้อดีของผู้บริโภคอย่างเราที่มีทางเลือกสำหรับการเดินทางมากขึ้นเช่นกัน

  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค แต่ละวันมีเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศขึ้นลงกันอย่างหนาแน่น คอยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว แน่นอนว่าในเมืองใหญ่และจังหวัดดังๆ ที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาคย่อมมีเที่ยวบินตรงให้บริการแก่ผู้โดยสารมากมายหลายสายการบิน แต่ยังมีเสียงเรียกร้องจากจังหวัดเล็กๆ ของประเทศไทยที่ต้องการสายการบินเพื่อเพิ่มช่องทางในการเดินทางให้มากขึ้น

  กลุ่มนักบินที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความรักในอาชีพด้านการบินจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งสายการบินน้องใหม่ เป็นสายการบินเล็กๆ ที่กำลังจะเปิดให้บริการในชื่อ Wisdom Operated by RPS SYSTEM Co.,LTD โดยมี คุณพิชาญ กว้างชูชัย ดำรงตำแหน่ง CEO และ Safety Director ไปพร้อม ๆ กัน
  ที่มา wisdomairways.com


กิจกรรม