ก๋วยจั๊บน้ำข้น( ข้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

กิจกรรม