โรงเรียนจิตราวิทยา
 • 1 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-242-075
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • http://www.jittrawittaya.com/...
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  หลักสูตรที่เปิดสอนครั้งแรกเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช  2503 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2511 โรงเรียนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และกระบวนการสอน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ทุกประการและยังคงเน้นเรื่อง ความรู้  คู่  คุณธรรม

  ปัจจุบัน  โรงเรียนจิตราวิทยาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตัน เปิดรับทั้งชายและห

 • #โรงเรียน #ประถมศึกษา #มัธยมศึกษาตอนตัน
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7742538, 99.0143127   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน

กิจกรรม