มูจิ MUJI (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

MUJI ก่อตั้งขึ้นที่ญี่ปุ่นในปี 1980 วางขายสินค้าคุณภาพดีหลากหลายชนิดตั้งแต่เครื่องเขียน สินค้าในครัวเรือน จนไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอาหาร Mujirushi Ryohin, MUJI ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า "สินค้าคุณภาพ ไม่มียี่ห้อ" MUJI ยึดหลักสามประการ ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้คือ

  1.  การคัดสรรวัตถุดิบ
  2. การปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  3.  การทำบรรจุภัณฑ์ให้มีความเรียบง่าย

แก่นแท้ของผลิตภัณฑ์ MUJI คือความเรียบง่าย มีประโยชน์หลากหลาย และความพอเพียง ที่สามารถเข้ากับการใช้ชีวิตของทุกคนได้


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่