หอแว่น (เซ็นทรัลเฟสติวัล)


หอแว่นเป็นร้านแว่นตาลักษณะ Chain Store แห่งแรก ในประเทศไทย ร้านแรกเปิดดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเพลินจิต ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรก ในประเทศไทย ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนไป แล้ว ในระยะแรก “หอแว่น” ขยายร้านอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี พ.ศ. 2534 มีสาขาอยู่ทั้งหมด 9 แห่ง และปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ศูนย์การค้าก็เริ่มเกิดขึ้นมากมาย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า พฤติกรรมผู้บริโภคกำลังจะเปลี่ยนไปจากซื้อสินค้าในร้านค้าริมถนนทั่วไป ซึ่งไม่สะดวกในหลาย ประการ เป็นซื้อสินค้าในศูนย์การค้าแทน ดังนั้นชื่อเสียงของร้านค้าเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงใช้โอกาสนี้ขยายสาขาเติบโตตามศูนย์การค้าต่างๆ ที่ขยายไปตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด โดยปัจจุบันมีสาขาในศูนย์การค้าชั้นนำต่างๆ กว่า 80 สาขา อาทิเช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า, เดอะมอลล์ และศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์สโตร์ เป็นต้น

บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) บริษัทกลุ่ม อุตสาหกรรมแว่นตาแบบครบวงจร โดยบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการร้านแว่นตา ให้บริการตรวจ วัดสายตาและประกอบแว่นแก่ผู้บริโภค เปิดบริการมากว่า 40 ปี จุดแข็งในการดำเนินกิจการของหอแว่นคือ ระบบการตรวจวัดสายตาที่ละเอียดและแม่นยำ ดังนั้นบุคคลากรในองค์กร จะได้รับการฝึกอบรมการตรวจ วัดสายตาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดสายตา

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังมีการ บริการหลังการขาย ตรวจสอบว่าแว่นตาที่ลูกค้าได้รับไปนั้น สามารถใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหาใดๆ เพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุด และอีกนโยบายหนึ่งที่หอแว่นปฏิบัติมาตลอดการดำเนินกิจการคือ ราคา สินค้าของหอแว่นจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไปร้านหอแว่นสาขาไหน ราคาสินค้า ในยี่ห้อและรุ่นเดียวกันจะ เหมือนกันทุกร้าน และเราจะมีป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน ร้านหอแว่นจะไม่มีกลยุทธ์ การลดราคามาสู้ ไม่ติด ป้ายลดราคาที่หน้าร้าน แต่หอแว่น ก็มีสินค้าลดราคาเช่นกัน สินค้าที่ลดราคาในร้านหอแว่นนั้นเป็นการลด ราคาจริงๆ ซึ่งเป็นไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ

ที่มา btv.co.th

เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่