คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
  • ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
  • 053-944471-72
    • จันทร์-ศุกร์ 08:30-12:00, 13:30-16:30
  • http://web1.dent.cmu.ac.th/clinic_general...
  • #โรคช่องปาก #ฟื้นฟูสุขภาพปาก
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7898673, 98.9674839   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
  • ข้อมูลเพิ่มเติม
    งานบริการคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล เป็นคลินิกที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Comprehensive) ภายใต้การดูแลควบคุมของคณาจารย์ประจำสาขาทันตกรรมทั่วไป ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน งานที่ให้บริการได้แก่ การตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา การดูแลรักษาภายในช่องปากของผู้ป่วยในงานอุดฟัน รักษาโรคปริทันต์ รักษารากฟัน ถอนฟัน ใส่ฟันชนิดถอดได้ ใส่ฟันชนิดติดแน่น และการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ รวมทั้งงานส่งเสริมป้องกันและติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาทางทันตกรรมในคลินิกไปแล้ว ให้มาทำการตรวจทุกระยะในรอบ 6 เดือน

กิจกรรม