แม๊กซมาร์ท (ปั้มพีที)
 • ปั้มพีที ถนนเชียงใหม่-หางดง [108] ตำบลป่าแดด  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 021683377 ,021683388
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://www.ptgenergy.co.th/product-minimart.php...
 • แม๊กซมาร์ท (ปั้มพีที)
 • #มินิมาร์ท
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7659366, 98.9759308   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ความเป็นมาของมินิมาร์ท

  ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน PT ได้เปิดบริการเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวัน ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง และได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจนอกจากนี้ PT MAX MART ยังจัดให้มีการทำการตลาดร่วมกับสถานีบริการน้ำมัน โดยการให้ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษมากมาย ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ โดยปัจจุบัน PT MAX MART มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 190 สาขา โดยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายสถานีบริการน้ำมัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง จึงมีนโยบายเพิ่มสาขา PT MAX MART ให้ได้จำนวนสาขาในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนสถานีบริการน้ำมัน นั่นหมายถึงในปี 2561 จะมีจำนวนสาขารวมไม่น้อยกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ

  ที่มา ptgenergy.co.th


กิจกรรม