โรงเรียนดนตรีสันติ

เปิดสอน เปียโน ไวโอลิน เชลโล ร้องเพลง เครื่องเป่า (ฟลุท แซกโซโฟน ทรัมเป็ต) กีต้าร์ (คลาสสิก เบส ไฟฟ้า) กลอง ดนตรีสำหรับเด็กและทฤษฎีดนตรี รวมทั้งมีเครื่องดนตรีขายและให้เช่า และให้เช่าห้องซ้อม
ครูของโรงเรียนดนตรีสันติสามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงนักเรียนในระดับสูง และผู้ใหญ่ ครูมีความใจเย็น เข้ากับเด็กได้เป็นอย่างดี เรียนแล้วสนุกสนานและมีหลักสูตรที่ทันสมัย ชัดเจน และควบคุมดูแลการเรียนการสอนทั้งหมดโดย อาจารย์สันติ แสงทอง ผู้มีประสบการณ์มาเป็นระยะเวลา 20 ปี

เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่