ติ้งพลัสมีเดีย
บริษัทติ้งพลัสมีเดียจำกัด ดำเนินธุรกิจเอเจนซี่ด้านโฆษณา ผลิตสื่อ และโฆษณาผ่านทาง Online ทั้งหมด • ดูแล และ promote facebook fanpage • ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ ( Website Maintenance ) • ติดต่อประสานงาน Influencer, Facebook Page, Net Idol, Blogger, และอื่นๆ • ผลิตสื่อ และโฆษณาต่างๆ
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่