ลานเสี่ยว

ที่ลานเสี่ยว ทุกวันเสาร์ มาฟังเพลง ทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม ช๊อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ และร่วมกิจกรรมต่างๆทางศิลปะ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา นักเขียน นักกวี นักออกแบบ นักร้อง นักดนตรี ศิลปิน และผู้ที่สนใจในศิลปะ เราเปิดพื้นที่ให้ใช้ฟรี ขายของ แสดงผลงาน เล่นดนตรี


เสี่ยว : (น.) เพื่อน, สหาย, มิตรภาพ Sieow : (N.) Friend Free + Creative = อิสรภาพแห่งความคิดสร้างสรรค์ “ลานเสี่ยว Freeative Art Space” คือสถานที่ของการร่วมมือช่วยเหลือ และเชื่อมโยงมิตรภาพของคนทุกเพศทุกวัย ด้วยศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสวยงามแก่ชีวิตและสังคม

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่