สุโขทัยวินทัวร์ (อาเขต 2)

บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
สำนักงานใหญ่ 055-612-409
จองตั๋ว055-611039 , 087-8425144
Facebook

Sukhothai Wintour

TEL.สถานีเชียงใหม่ 096-272-8898
TEL.พิษณุโลก 055-986280-1,085-3529643
TEL.สุโขทัย 055-611-039 , 081-674-6384
FAX
055-613406

ตารางเดินรถ 

เชียงใหม่-พิษณุโลก(155) ลำปาง เถิน ตาก 
07.00
08.45
10.15
12.00
12.40
13.30
15.00
17.30


อ้างอิง (update July /2022) ป้ายประชาสัมพันธ์อาเขต 2


“วินทัวร์” เตรียมพนักงานขับรถโดยสารไว้ สองคน ในแต่ละเที่ยว คอยสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ที่ท่านผู้โดยสารควรได้รับและรับประทานอาหารรสชาติเยี่ยม ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ ที่นครสวรรค์ พร้อมทั้งรับขนมที่ได้มาตราฐาน ซึ่งเตรียมไว้บนรถ ทั้งนี้ยังมอบประกันอุบัติเหตุแก่ผู้โดยสารทุกท่านเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย นอกเหนือไปจากนั้น เรายังได้จัดพนักงานต้อนรับบนรถอีก 2 คน ไว้คอยบริการทุกท่าน เอาใจใส่ในทุกๆความต้องการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเดินทาง


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่