เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (เชียงใหม่)

บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER
02-260-7061
TEL. (เชียงใหม่)  053-241-273,053241274,053241275
FAX  (053)248-208
Website cpathailand.co.th
Facebook cpa.1907
LINE @aisofficialline
EMAIL

CPA_NORTHERN@CPATHAILAND.CO.TH

Test  Reservation  Procedures test_reservation
Testing  Calendar  &  Job  Opportunities calendar
Job Opportunities
facebook.com/pg/cpa.1907

THAILAND'S PREMIER LANGUAGE TESTING ORGANIZATION


TEST RESERVATIONS
Monday – Saturday
Regular Administrations
9:00 A.M. & 1:00 P.M.
Special Administrations
4:00 P.M. (as needed)

Wednesday
Foreign Test Taker Administrations
9:00 A.M


กิจกรรมในเชียงใหม่