ชีวาแคร์ คลินิคบริการทางแพทย์ และกายภาพบำบัด

 ชีวาแคร์  ศูนย์บริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด ให้บริการที่ทำให้ชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับบริการดีขึ้น โดยเรามีการให้บริการกายภาพบำบัดที่มีโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ป่วย และทำงานร่วมกับแพทย์ เพื่อให้คุณวางใจว่าจะได้รับการฟื้นฟูที่ดีที่สุด

ศูนย์สุขภาพชีวาแคร์ ให้บริการทางการแพทย์ในด้านการประเมิน การตรวจรักษา การป้องกันและการฟื้นฟูสภาวะต่าง ๆ และโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคพาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคกระดูกและข้อ เช่น กระดูกสันหลังเสื่อม โรคกระดูกทับเส้นประสาท โรคกล้ามเนื้อและผังผืดทับเส้นประสาท และโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดต่าง

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่