สไมล์ บูทีค

คลินิกของเราให้บริการโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้านการใส่ฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ ฟอกสีฟัน ฟันปลอม รักษารากฟัน รากฟันเทียมและโรคเหงือก มีประสบการณ์ สามารถวางแผนการรักษาโดยวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท่า

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่