กะเพราถาด เวียงบัว (ถนนเวียงบัว)

สามารถแจ้งรสชาติ ลดข้าว เพิ่มข้าวใส่ หรือ ไม่ใส่วัตถุดิบใดๆได้ ตามใจท่านต้องการ ฟรีไข่ดาวทุกถาดเริ่มต้นในราคาถาดละ 40 บาท

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่