วันโพสต์ เซอร์วิส (โลต้สรวมโชค)
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

วันจันทร์-วันศุกร์(ของออก 2 รอบ) = ของออกจากร้านรอบแรกเวลา 14.15 น.รอบ 2 เวลา 15.45 น.หลังจากเวลานี้ของจะออกวันถัดไป

วันเสาร์ = ของออกเวลา 13.00 น.หลังเวลานี้ของจะออกวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ = ตั้งแต่ 10.00 น.-20.00

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่