คลินิกทันตกรรม แฟรี่เดนท์พลัส

ประกันสังคมทำฟันฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย 900.-/ปี
“หมอมิ้นท์” หรือ ทันตแพทย์หญิงปริสรา กาญจนางกูรพันธุ์ จบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่