ขนมจีนป้าพินธุ์ สาขา 2 (สันติธรรม)
ขนมจีนน้ำเงี้ยวป้าพินธุ์กาดหลวง จานละ 20 บาท
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่