ร้านฮักจัง โกดังสินค้ามือสองญี่ปุ่น (เวียงกุมกาม)

สินค้ามือ1-2ญี่ปุ่นเกรดA ขายเป็นกิโล

-สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้ามือ1-2ที่มีคุณภาพดีไม่ใช่ขยะ สามารถนำไปจำหน่ายได้ทันที
-ไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพ โรงเกลือเพราะทางเราลงไปรับของจากต้นทางให้
-รับให้คำปรึกษา สำหรับ เจ้าของกิจการค้าปลีกสู่การเป็นผู้ค้าส่ง และ ผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว

ร้านฮักจัง ได้แนวคิดการบริหารการทำงานแบบญี่ปุ่น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เรียนรู้ในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและได้รู้จักสินค้าญี่ปุ่น จึงเริ่มต้นเปิดร้านขายปลีกและขายส่งสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จากผู้นำเข้ารายใหญ่ 2012 Innovation Group

ที่มา HugJangJapanShop


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่