7-11 สาขาตลาดนิ่มซี่เส็ง(ต.ฟ้าฮ่าม) + all cafe

กิจกรรม