เดอะวอลล์ คอมมูนิตี้มอล (นิมมาน)
THE WALL กับ Concept “ย่านการค้าสำหรับทุกคน” เรามุ่งมั่นเราตั้งใจ ที่จะทำให้ทุกร้านค้าสามารถค้าขายร่วมกันอย่างมีความสุขเกื้อหนุนกัน แบ่งปันกัน เติมเต็มให้กัน ร่วมกันสร้าง The Wall ให้เป็นแลนมารค์แห่งใหม่ของเชียงใหม่ รองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ และชาวเชียงใหม่
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่