ลานจอดรถยนต์ (วันนิมมาน)
จำนวนที่รองรับ 300 คัน
เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่