บิวตี้ บุฟเฟต์ (เซ็นทรัลแอร์พอร์ต)

THE MOST DELICIOUS BEAUTYSHOP IN TOWN!

“บิวตี้ บุฟเฟต์”

        เป็นแนวคิดในการนำเสนอรูปแบบการ ผสมผสานระหว่างแนวคิดของธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์เข้า กับธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอาง ทำให้เกิดความแตกต่างและ โดดเด่น โดยการประยุกต์แนวคิดของการรับประทานอาหาร ประเภทบุฟเฟต์ ที่มีอาหารให้เลือกชิมและลองหลากหลาย ประเภท ตกแต่งอย่างสวยงามน่าสนใจ และหลังจากที่เลือก ลองชิมอย่างเต็มที่แล้ว ผู้บริโภคจะสามารถเลือกสรรสิ่งที่ ต้องการมากที่สุดได้อย่างมั่นใจ เช่นเดียวกันกับการวางรูป แบบร้าน บิวตี้ บุฟเฟต์ ที่มีสินค้าหลากหลายให้เลือกสรร มุ่ง เน้นการตกแต่งที่มีสีสันโดดเด่นและการให้บริการที่เป็นกันเอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่าง เต็มที่ ก่อนที่จะทำการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ สมที่สุดสำหรับตนเอง

        โดยร้าน บิวตี้ บุฟเฟต์ จะมีหุ่นพ่อครัว ตั้งอยู่ที่หน้าร้านเป็นเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งถูกออกแบบ มาให้เข้ากับสโลแกนของร้านคือ “THE MOST DELICIOUS BEAUTY SHOP IN TOWN” หรือ “สวยอร่อยหลากหลายสไตล์ บุฟเฟต์”และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของบุฟเฟต์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายภายใต้ร้าน บิวตี้ บุฟเฟต์ จะถูก นำเสนอด้วยแบรนด์ที่หลากหลาย (MULTI BRANDS) โดย แต่ละแบรนด์ได้รับการพัฒน าและจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าเป็นของบริษัท รวมทั้งผ่านการคัดสรร กำหนดเอกลักษณ์ ระดับราคา และตำแหน่งทางการตลาดที่ แตกต่างกันเพื่อให้สามารถครอบคลุมและตอบสนองความ ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลายและแตกต่างกัน  

        ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต์ มีระดับราคาที่ ไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางที่จำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกใน ตลาดโดยรวมและที่จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า รวมทั้ง มีสีสันที่สดใส เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ซึ่งได้แก่กลุ่มวัยรุ่นในช่วงตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงวัยทำงาน ที่ต้องการใช้เครื่องสำอางในการดูแลตนเองและเสริมสร้าง บุคลิกภาพให้ทันสมัยบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บิวตี้ บุฟเฟต์ ผ่านร้านค้าปลีกที่มีสาขาทั่วประเทศ และมีนโยบายการขยายสาขา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการเปิดสาขาตามศูนย์การค้าและย่านการค้าชั้นนำทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ รวมทั้งได้เริ่มมี การขยายสาขาบิวตี้ บุฟเฟต์ สู่ประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม ณ 31 ธันวาคม 2559

ที่มา Beauty Buffet | บิวตี้ บุฟเฟต์ | beautybuffet.co.thเทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่