บุ๊ค รีพับบิค


ร้านหนังสืออิสระและพื้นที่สาธารณะในการถกเถียง แลกเปลี่ยนประเด็นทางสังคม การเมือง และประเด็นสาธารณะบนฐานของเหตุผล โดยมีความเชื่อว่าความรู้ และการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์จะนำพาสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องและเคารพซึ่งกันและกัน เปิดทำการครั้งแรกในวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2011

นอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ของหนังสือและการส่งต่อความรู้หลากสาขา Book Re:public ยังมุ่งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะสำหรับการคิดและการเรียนรู้ ผ่านงานเสวนาสาธารณะงานฉายภาพยนตร์ รวมไปถึงโครงการฝึกอบรมห้องเรียนประชาธิปไตย, ห้องเรียนดีเบต, โครงการศิลปะ Human ร้าย, Human Wrong ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางแรงกดดันและเงื่อนไขทางการเมืองที่พยายามทำให้ “พื้นที่ทางปัญญา” หายไปจากสังคมไทย,

Book Re:public ยังคงเดินทาง…

ที่มา bookrepubliconweb

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่