ศูนย์การได้ยิน เดียร์เฮียร์ริ่ง (สาขาเชียงใหม่)


ศูนย์การได้ยิน เบล (Bel Hearing Center) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2532 (1989) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมชาย พัฒนะเอนก โสต ศอ นาสิกแพทย์ และ ดร.มุกดา พัฒนะเอนก นักโสตสัมผัสวิทยา ผู้บริหารบริษัท โดยเริ่มต้นจาก คลินิกศูนย์แพทย์ หู คอ จมูก ดำเนินธุรกิจด้านปัญหาการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยิน เป็นผู้นำเข้า-จัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง และเครื่องตรวจการได้ยิน ตู้ตรวจการได้ยินสำหรับใช้ในห้องตรวจการได้ยิน ห้องแลปมาตรฐานสำหรับผลิตเครื่องช่วยฟังและซ่อมเครื่องช่วยฟัง  มีการฝึกพูดสำหรับเด็กโดยนักแก้ไขการได้ยินด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของผู้มีปัญหาการได้ยิน ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัว และผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเริ่มแรกตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และได้มีสาขาที่ 2 ต่อมา ณ ซอยเฉยพ่วง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


จากนั้นในปี  พ.ศ.2547 (2004) ผู้บริหารบริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจให้กว้างขึ้น จึงเพิ่มทุนเพื่อขยายสาขาเพิ่ม และพัฒนาสร้างมาตรฐานในการให้บริการ รวมถึงการสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องช่วยฟังและปัญหาการได้ยิน  จึงได้ก่อตั้งสาขาถนนสุโขทัย ขึ้นเป็นสำนักงานใหญ่ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด ( DMED HEARING Center ) ผู้นำเข้าจัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟังแบรนด์ดังระดับโลก อาทิเช่น  WIDEX จากประเทศเดนมาร์ก, SIEMENS และเครื่องตรวจการได้ยิน  MAICO และต่อมาได้ขยายศูนย์บริการการได้ยินมากถึง 30 สาขา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย


ด้วยความใส่ใจในการให้บริการและการจัดการองค์กรที่ดี บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO13485 นอกจากนี้ ศูนย์การได้ยินดีเมด ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการได้ยิน จึงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) พัฒนาและผลิตเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล100% “โดรน” (DRONE) ที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทยได้ใช้เครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีที่ดีทัดเทียมกับเครื่องช่วยฟังที่นำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่ไม่แพง ช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จึงได้รับรางวัล 10 สุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติอันดับที่ 5 ในปี 2555 ซึ่งเป็นความภูมิใจของศูนย์การได้ยินดีเมด และยังได้รับรางวัลต่างๆจากอีกหลายสถาบัน


นอกจากนี้ ศูนย์การได้ยินดีเมด ได้ใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องการได้ยิน ที่มี เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในทุกๆปี เราจัดทำโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ อาทิ ออกหน่วยตรวจคัดกรองระดับการได้ยินให้กับผู้สูงอายุ, โครงการมอบเครื่องช่วยฟังให้ผู้มีปัญหาในการได้ยินในภาคอีสาน, โครงการมอบเครื่องช่วยฟังให้กับเด็กในวัยเรียน และยังร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ซึ่งเรามีความยินดีที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


ปัจจุบันศูนย์การได้ยินดีเมด มีศูนย์บริการ 14 สาขาทั่วประเทศไทย และในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านปัญหาการได้ยิน และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเป็นมากกว่า 27 ปี รวมถึงความไว้วางใจของผู้ที่มาใช้บริการซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ให้เรายังคงมุ่งมั่นทำตามปณิธานเพื่อจะคืนความสุขในการได้ยิน ให้กับผู้มีปัญหาในการได้ยินได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขกับคนในครอบครัว และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ที่มา เกี่ยวกับเรา — DEAR Hearing

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่