เสริมสวยคุณโจ
 • 128/1 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-210-763 ,053-210-764
  • เปิดทุกวัน 09:00-15:00, 17:00-20:00
 • http://www.khunjoechiangmai.com/...
 • เสริมสวยคุณโจ
 • #เรียนเสริมสวย #เสริมสวย #ตัดผมราคาพิเศษ #สระผมราคาพิเศษ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7957480, 98.9893290   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  โรงเรียนเสริมสวยคุณโจเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยช่วงเริ่มก่อตั้งนี้ อาจารย์ธนพัฒน์ ภัทรวสุพล เป็นผู้บริหารจัดการการเรียนการสอน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 อาจารย์กานต์รวี เอี่ยมชมนาค ได้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการ วางรากฐานการศึกษาใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนากิจการภายในและได้ขยายสาขาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่สาขาเดียว จนกลายเป็นโรงเรียนเสริมสวย ที่มีนักเรียนนิยมเรียนมากที่สุดในปัจจุบัน โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ มีมากกว่า 20 สาขา นักเรียนปีละไม่ต่ำกว่า 2000 คน อาจารย์ผู้สอนกว่า 200 คน ผลิตช่างเสริมสวยออกรับใช้สังคมมากมาย จนเป็นที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ที่มา khunjoechiangmai.com


กิจกรรม