ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก)
 • อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสวนดอก ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-936-385 ,053-934-489
  • เปิดทุกวัน 08:00-16:00
 • https://w2.med.cmu.ac.th/ngenprivate/services...
 • ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก)
  ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก)
  ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก)
 • #จองห้องพิเศษ #ศูนย์จองห้องพิเศษสวนดอก #จ่ายห้อง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7898710, 98.9752130   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม   อัตราค่าห้องพิเศษ

   รายการ
   ค่าห้อง+ค่าอาหาร
   ค่าบริการทางการพยาบาล ผู้ป่วยชำระเงินสด/ผู้ป่วยบัตรทองผู้ป่วยประกันสังคมจ่ายส่วนเกินผู้ป่วยข้าราชการจ่ายส่วนเกิน
   ห้องเดอร์ลุกซ์ + อาหารพิเศษ
   (หอผู้ป่วยสุจิณโณ 12,13,14)
   2,2001,5003,7002,0001,200
   ห้องสุพีเรียร์ + อาหารพิเศษ
   (หอผู้ป่วยเฉลิมพระบารมี 9,10)

   1,8001,5003,3001,600800
   ห้องแอร์-ทีวี-ตู้เย็น +อาหารพิเศษ
   (หอผู้ป่วยสุจิณโณ 12,13,14)
   1,5001,5003,0001,300500
   ห้องแอร์-ทีวี-ตู้เย็น+อาหารพิเศษ
   (หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 4,5,6 หรือ หอผู้ป่วยพิเศษบุญสม 7,8)
   1,2001,5002,7001,000200
   ห้องพิเศษรวม + อาหารพิเศษ
   8201,500 2,320620-
   • *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 053936385
   • **ผู้ป่วยประกันสังคงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่จ่ายส่วนเกินกรณีอยู่ห้องพิเศษรวม
   • **ผู้ป่วยรัฐวิสหากิจกรุณาตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดก่อน***

   ขั้นตอนการเข้านอนห้องพิเศษ

   1. จองเข้าคิว(ใบนัด/เลข รพ.ผู้ป่วย)
   2. ยืนยันวันนอนรพ.เท่านั้น(ใบจองคิวห้อง) หรือ โทร 053-936-385 053-934-489 (เลข รพ.ผู้ป่วย)
   3. รอที่ห้องตรวจ/ตึกผู้ป่วยนอน
   4. ทราบผลการได้ห้องพิเศษโดยแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ หรือ พยาบาลประจำตึก(ผู้ป่วยนอน)


   อ้างอิง ป้ายประกาศหน้าห้องจองพิเศษ รพ.สวนดอก (Update 29/NOV/2020)  กิจกรรม