ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่)  อัตราค่าห้องพิเศษ / วัน 

  รายการ
  ค่าห้อง+ค่าอาหารพิเศษ
  ค่าบริการทางการพยาบาล เงินสด/บัตรทองส่วนเกินประกันสังคมส่วนเกินข้าราชการ(สิทธิเบิกได้ 1,000 บาท/วัน)
  1.ห้องเดอร์ลุกซ์ 
  (หอผู้ป่วยสุจิณโณ 12,13,14)
  2,5001,5004,0002,3001,200
  2.ห้องแอร์-ทีวี-ตู้เย็น
  (บุญสม 8,สุจิณโณ 12,13,14) (เฉลิมพระบารมี 9,10)

  1,8001,5003,3001,600800
  3.ห้องแอร์-ทีวี-ตู้เย็น 
  (ตะวัน5,ตะวัน6,บุญสม 7)
  1,2001,5002,7001,000200
  4.พิเศษรวม
  (ตะวัน 5และ 6 ,บุญสม 7,สุจิณโณ 13)
  8201,5002,320620ไม่จ่ายส่วนเกิน
  • ปรับปรุงข้อมูล มีนาคม 2567 *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 053936385

  หมายเหตุเพิ่มเติม

  1. อาหารพิเศษตะวันตก เพิ่มวันละ 50 บาท
  2. ผู้ป่วยชาวต่างชาติ คิดค่าบริการ Medical Service Fee(private) วันละ 3,000 บาท
  3. ผู้ป่วยประกันสังเบิกค่าห้อง+ค่าอาหารได้วันละ 400 บาทและค่าบริการได้วันละ 1,300 บาท รวม 1,700 บาท
  4. ผู้ป่วยประกันสังคม/บัตรทอง/เงินสด กรณีมีส่วนเกินค่าห้อง ค่าอาหารและอื่นๆกรุณาชำระเงินค่าห้องพิเศษ ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี

  คำชี้แจงและติดตามห้องพิเศษ

  1. ศูนย์จองจ่ายห้องพิเศษเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
  2. กรุณาเก็บใบจองไว้เป็นหลักฐาน และยืนยันการจองห้องในวันที่นอนโรงพยาบาลที่ ศูนย์ หรือโทรศัพท์แจ้งที่เบอร์ 053-934-489 ก่อนเวลา 10.00น.
  3. ทางศูนย์ไม่สามารถจ่ายห้องหรือแจ้งการได้ห้องพิเศษ ล่วงหน้าได้ **ทั้งนี้การจ่ายห้องขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่างในวันนั้นๆ และจะจ่ายตามลำดับจองคิวต่อว้น**
  4. กรุณณาแจ้งศูนย์ทุกครั้งเมื่อผู้ป่วยย้ายแผนก หรือเลื่อนการนอนโรงพยาบาล
  5. การจองห้องแต่ละครั้งจะสิ้นสุดเมื่อผู้ป่วยจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
  6. เมื่อผู้ป่วยได้ห้องพิเศษจำเป็นต้องมีญาติเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:

  • จองห้องพิเศษ 053936385 (08:00-16:00)
  • จ่ายห้องพิเศษ 053934489 (08:00-16:00)

  ขั้นตอนการเข้านอนห้องพิเศษ

  1. จองเข้าคิว(ใบนัด/เลข รพ.ผู้ป่วย)
  2. ยืนยันวันนอนรพ.เท่านั้น(ใบจองคิวห้อง) หรือ โทร 053-936-385 053-934-489 (เลข รพ.ผู้ป่วย)
  3. รอที่ห้องตรวจ/ตึกผู้ป่วยนอน
  4. ทราบผลการได้ห้องพิเศษโดยแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ หรือ พยาบาลประจำตึก(ผู้ป่วยนอน)
  5. ***การจองเป็นการเข้าคิว และจ่ายห้องตามลำดับคิว***


  อ้างอิง ป้ายประกาศหน้าห้องจองพิเศษ รพ.สวนดอก (Update MAR 2024)


  เทรนด์
  เมษายน 2024

  กิจกรรมในเชียงใหม่