เอื้องดอยดีไซน์
  •  หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งแรกของเชียงใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา รางวัลพระราชทานปี 2540 จัดการเรียนการสอนตัดเย็บเสื้อผ้า จนเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป
   ประสบการณ์ในการเรียนการสอนมากกว่า 42 ปี และมีการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีทั้งหลักสูตรสำหรับชาวไทยและยังเปิดสอนหลักสูตรสำหรับชาวต่างประเทศ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่สำเร็จหลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าจากประเทศฝรั่งเศส และมีประสบการณ์สูง นอกจากการเรียนการสอนแล้วโรงเรียนยังรับปรึกษาและออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ารูปแบบต่าง ๆ โดยมีผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดต่าง ๆ มากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพของการเรียนการสอนของโรงเรียน

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่