สถานธนานุบาลเทศบาล 1
 • ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-234-612
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
 • http://www.lgp.go.th...
 • สถานธนานุบาลเทศบาล 1
 • #โรงรับจำนำ #จำนำทอง #จำนำของ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7876970, 99.0023270   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ทรัพย์สินที่รับจำนำได้
  ได้แก่ ทองคำ / นาก / เพชร-พลอย / เงิน / นาฬิกา / เครื่องใช้ไฟฟ้า

  ทรัพย์สินที่รับจำนำไม่ได้
  ได้แก่ - ทรัพย์สินที่มีทะเบียน เช่น อาวุธปืน / รถจักรยานยนต์ / รถยนต์
  - ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินต้นดอกเบี้ยร้อยละ
  ไม่เกิน 500 บาท 0.75 ต่อเดือน
  ไม่เกิน 3,000 บาท1.00 ต่อเดือน
  ไม่เกิน 50,000 บาท แบ่งเป็น 2 ช่วง
  2,000 บาท ร้อยละ 2.00 ต่อเดือน/
  ส่วนที่เกิน 2,000 บาท คิดร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

  การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
  จำหน่ายในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน

  วันหยุด

  เวลาเปิดทำการ
  วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 08.00 น.- 16.00 น.)
  หยุด วันเสาร์-อาทิตย์
  วันสำคัญทางพุทธศาสนา และหยุดตามประกาศของสำนักงาน จ.ส.ท

  Website : cmcity.go.th

  REF เทศบาลนครเชียงใหม่ (cmcity.go.th)


กิจกรรม