อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา
 • ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-920-299
  • เปิดทุกวัน 09:00-17:00
 • http://hmk84.cmu.ac.th/articles...
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา
 • #อาคารเฉลิมพระเกียรติ #7รอบ #พระชนมพรรษา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8024730, 98.9509900   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555


  วัตถุประสงค์

  1. ให้อาคารแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ได้ทรงบำเพ็ญต่อประเทศชาติต่อพสกนิกรชาวไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา จวบจนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนามาถึงปัจจุบัน
  2. ให้อาคารแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของการแสดงความจงรักภักดีของชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรม