เฟิสท์ดรัก (สาขามีโชคพลาซ่า)


บริษัทเฟิสท์ดรัก จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2533 ครั้งแรกในชื่อ ร้านขายยา ส.สุดาเภสัชกร และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการจากคณะบุคคล
ในตอนแรกมาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิสท์ดรัก เมื่อปี 2540 และบริษัทเฟิสท์ดรักจำกัดเมื่อปี 2545 โดย ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์ มองเห็นโอกาสถึงแม้จะมีผู้ดำเนินกิจการ
ร้านขายยาอยู่แล้วเป็นจำนวนพอสมควรแต่เกือบทั้งหมดเป็นรูปแบบที่ล้าสมัย ประกอบกับสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตลาดร้านขายยากำลังเปลี่ยนไป
ลูกค้ามีกำลังซื้อสูง ต้องการร้านขายยาที่มีรูปแบบทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ และมีบุคลากรที่มีความสามารถให้คำปรึกษาได้ จึงปรับปรุงและพัฒนารูปแบบธุรกิจ บริษัทเฟิสท์ดรัก จำกัด ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดดังกล่าว


ธุรกิจมุ่งเน้นเพื่อขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์การแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมี
สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่ 109/9 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ที่มา firstdrug.net

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่