ขนมจีนเส้นสดน้ำยาปู (สาขากาดคำเที่ยง)
**ปิดทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน**
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่