#
ธนาคาร กสิกรไทย (สาขา แม่แจ่ม)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ATM กสิกรไทย (ปตท.แม่แจ่ม )
#เอทีเอ็มกสิกร #ตู้ถอนเงินกสิกร #ตู้โอนเงินกสิกร
#
ATM กสิกรไทย (อาคารแสงทอง)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย