ธนาคารกสิกรไทย มีโชคพลาซ่า (ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้)

กิจกรรม