ธนาคารกสิกรไทย (สาขามีโชคพลาซ่า (ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้))

กิจกรรม