หนุ่ยซ่อมจักร

#ซ่อมจักรเย็บผ้า #ซ่อมจักรยาน #ซ่อมรถถีบ

สมคิดไดนาโม บริการงานซ่อมทั่วไป

#ไดนาโมรถยนต์ #ไดสตาร์ท #ไดชาร์จ

ต.ทรัพย์ไชยวงศ์

#ข้าวสาร #อาหารสัตว์ #อาหารหมา