โรงกลึงธีรวัฒน์การช่าง

#อ๊อกเชื่อม #กลึง #เชื่อมอลูมิเนียม