นครเอกเครื่องมือช่าง 1 (สันกำแพง)

#เครื่องมือช่าง #เครื่องมือช่าง #เครื่องมือการเกษตร