#
วิชัยไดนาโม (เฮียตี๋)
#ไดนาโม #แบตเตอรี่
#
พิชัยมอเตอร์
#แบตเตอรี่ #ซ่อมรถยนต์